نظم دهنده و نگهدارنده ی کفش ثابت 2عددی

 

 

بسیاری از کسانی که در آپارتمان زندگی می کنند همیشه دچار کمبود فضا هستند ، با نگهدارنده و نظم دهنده ی کفش این مشکل نیز حل خواهد شد .استفاده از وسایلی که فضای کم منازل را جبران می کنند در حال حاضر بیشتر شده است.نظم دهنده ی کفش نیز یکی از وسایل پرکاربرد در منازل آپارتمانی می باشد.

 

 نظم دهنده و نگهدارنده ی کفش ثابت 2عددی

 

این نظم دهنده از برخورد کفش ها به یکدیگر جلوگیری کرده و مانع از بی نظمی و کثیفی کفش ها میشود.این نظم دهنده همچنین باعث ایجاد فضای بیشتر در جا کفشی و کمد برای نگهداری کفش ها می شود و از خراب شدن و ساییدگی کفش ها در اثر انباشته شدن روی یکدیگر جلوگیری میکند.

 

نظم دهنده و نگهدارنده ی کفش ثابت 2عددی

 

این نظم دهنده شباهتی به یک گیره ی بزرگ دارد که دارای دو طبقه برای نگهداری کفش می باشد.طبقه ی بالا دارای سطحی دانه دار برای جلوگیری از لیز خوردن کفش می باشد و دارای دو نگهدارنده در دو طرف آن برای نگه داشتن کفش می باشد.ارتفاع نگهدارنده در نوع ثابت آن 17 سانت بوده و کم و زیاد نمی شود و پاسخگوی انواع ارتفاع کفش هاست.

 

 نظم دهنده و نگهدارنده ی کفش ثابت 2عددینظم دهنده و نگهدارنده ی کفش ثابت 2عددی

 

ویژگی های کلی محصول:

 

باعث ایجاد فضای بیشتر در جاکفشی میشودقابل شستشوعرض (سانتی متر): 10ارتفاع (سانتی متر): 19طول (سانتی متر): 25جنس:پلاستیک فشرده

 

 نظم دهنده و نگهدارنده ی کفش ثابت 2عددینظم دهنده و نگهدارنده ی کفش ثابت 2عددی